godin multiac nylon SA

Top - solid spruce
Body - mahogany
Neck - Mahogany
Fingerboad - ebony
Bridge - rosewood


Rolandのギターシンセを使用する為に購入。

現行の物と多少スペックが違うようです。